Vad har vi i NUTiA gjort sedan 2010?

 

På vårt första möte 25 augusti 2010 kom det 10 personer som var intresserade av att bilda ett nätverk – Nätverk av Utvecklande Tjänsteföretag i Alingsås. Basen för deltagande är att vi i våra affärsidéer har inriktning på att hjälpa kunden utveckla sin verksamhet till större nytta/värde för sina intressenter. Vi har hållit fast vid två syften med nätverket:

Stärka deltagarna i sina verksamheter genom erfarenhetsutbyte, lärande och samverkan i ett lokalt nätverk. Vi är ensamföretagare eller små företag och många har sina viktigaste kunder utanför Alingsås. Några har samverkan med andra, är med i andra nätverk, men har få kontakter med sina ”kollegor” i Alingsås.

 

Synliggöra denna resurs för andra företag, offentliga och ideella organisationer i Alingsås som en möjlighet i den egna utvecklingen. En ökad verksamhet på den lokala marknaden stärker både våra företag och kunderna genom att de når bättre resultat och ökat välmående. Viljan att driva på utvecklandet i Alingsås har vuxit till vår starkt sammanhållande kraft.

 

Första året lärde vi känna varandra och det våra företag står för. Tidigt fastnade vi för konceptet ”Den nya upplysningstiden” och den möjlighet som finns i det mänskliga perspektivet. Ett citat från mötet 6 feb 2011: ”Tänk vad ändrade tankemönster kan göra! Kan det vara vår vision i NUTiA att vara pådrivande i Alingsås för sådana förändrade synsätt och därav följande mänsklig utveckling?”

Mot slutet av 2011 hade vi fördjupat samtalen med ”Lights in our minds” och engagemanget att stödja utvecklandet i Alingsås hade vuxit starkt. Under våren genomförde vi intervjuer med företagare för att få direkta inputs på deras behov. Intervjuerna ledde till seminariet Kollegial resurs i september 2012 då vi hade 10 personer som resurser för varandra att lära och inspireras i utvecklandet av sina företag. Ingredienserna var många med nya upplysningstiden, raketer, LEMON och resultatet av intervjuerna.

 

Under hösten konkretiserade vi våra ambitioner och begreppet ”Clearing Place Alingsås” skapades – vi bjöd in 8 företagare till 4 mycket dynamiska möten med test av idéer och modeller. Under framtidsveckan i mars 2013 hade vi ett eftersnack på kommunens seminarier där engagemanget var mycket stort. Den nya näringslivsorganisationen Framtid Alingsås bildades och som medlem i Föreningsrådet bidrog vi under sommaren med förslag på projekt och aktiviteter för föreningen att driva.

 

I samarbete med Sparbanken hade vi seminariet Hållbarhet och lönsamhet i Framtidsveckan 2014 där 24 personer fick teori från Ekocentrum och praktik från några Alingsåsföretagare. Vi medverkade också i seminariet Cirkulär ekonomi med strukturerade samtal.

Under 2015 har vi bl a medverkat i ”En bulle till kaffet”. Efter sommaren har vi reflekterat och utvärderat vårt nätverkande. Vi vill fortsätta vara en pådrivande kraft som i konkreta ageranden stödjer och är pådrivande i utvecklandet i Alingsås. Vi planerar nu för ageranden på kort och lång sikt. Vi prövar fritt i vilka former NUTiA ska verka, vilka vi behöver vara och hur vi samverkar med andra.

 

Kanske är den röda tråden vi haft under våra 5 år: Lärande och utveckling med balans mellan struktur (hjärna) och kultur (hjärta)? Den håller vi fast vid i kommande ageranden, möten och seminarier!

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på 0768 034 165 eller info@nutia.se

Copyright © All Rights Reserved NUTiA Alingsås 2014