NUTiA nätverk i Alingsås erbjuder utvecklande tjänster till företag och organisationer så att de med medarbetarnas engagemang och delaktighet blir framgångsrika i sin verksamhet. NUTiA:s syfte är att både stödja deltagarnas egen utveckling och att synliggöra denna resurs i Alingsås. Föjande företag ingår i NUTiA,

Bo Ekman Consulting AB

Inriktningen är att hjälpa organisationer skapa värde genom ledarskap och affärsstyrning.

Nyckelfrågor är delaktighet, riktning och kommunikation.

Detta ger bättre fokus, mer glädje, ökad effektivitet och ökad lönsamhet.

 

Kontaktperson: Bo Ekman HEMSIDA

INSIKTEN Utbildning & Konsult

Individ- grupp- och organisationsutveckling, ledarskapsutbildning, GongGång - iGång som chef på kortare tid, inspirationsdagar, målbildsarbete m.m. Utbildad inom lösningsfokuserat och salutogent (hälsofrämjande) förhållningssätt.

 

Kontaktperson: Janne Marklund HEMSIDA

SKOGLUND verksamhets- & organisationsutveckling

Verksamheten bygger på mångårig erfarenhet av stöd för utveckling inom

skola, habilitering, räddningstjänst, bibliotek och företag. Stödet består i;

1. Djupgående orientering och analys av verksamhetens utmaningar.

2. Vägledning och handledning av chefer, ledningsgrupper och arbetsgrupper.

3. Utbildningar under kortare och längre tid kopplade till utvecklingsprocesser.

4. Studier, utvärderingar och forskning.

Företagets affärsidé är väl grundade stödinsatser i kombination med eget arbete hos uppdragsgivaren; målet är mer verksamma verksamheter som tar till vara

och utvecklar såväl medarbetarnas som verksamhetens potential.

 

Kontaktperson: Pelle Skoglund, 0322-634208

TEAMKRAFT – bildar Team och frigör Kraft

TeamKraft skapar ett MålMedvetet och Mänskligt FörbättringsArbete med fokus på tre områden: Hjärnan ska vara med – struktur och ordning och reda i vad man gör och hur man gör det. Hjärtat står för det mänskliga – individer som mår bra, känner ett meningsfullt syfte och har möjlighet att göra skillnad. Samarbete som fungerar med tillitsfulla relationer. Sist Lärandet genom reflektion och utvärdering av egna och andras erfarenheter.

 

Kontaktperson: Klas Åkerlund HEMSIDA

ZWART Business CONSULTING

Behöver du som ledare praktiskt råd som fungerar för ditt företag? Med ett i hela världen beprövat företags utvecklingsprogram, BPS, stöttar vi dig som VD eller ledare inom företag och organisationer. Som Accredited Associate of the Institute for independent Business kan jag hälpa dig att komma fram i världen. Du hittar rätt hos Zwart Consulting för företags utveckling, försäljnings ökning, executive coaching, organisations förbättringar. Titta gärna på websidan eller ring för ett kostnadsfri första möte.

 

Kontaktperson: Jaap Zwart, 0768-034165 HEMSIDA

Copyright © All Rights Reserved NUTiA Alingsås 2014