NUTiA Kwitter – som ett Twitter men alla i samma rum

 

Goa samtal i personlig ton som stimulerar kreativitet och utveckling i Alingsås

 

Med start i december 2015 och under våren 2016 har vi Kwitter ca en gång per månad. Upp till 20 personer möts för att höra en inledande person – dagens Kwittrare – ge sin syn på ”Ett bättre Alingsås”, som vi sedan utforskar med fördjupande frågor. Därefter fika och samtal i ett MingelKwitter innan vi knyter ihop med ett SummaKwitter.

Vi begränsar inte antal tecken som i ett Twitter men tiden är begränsningen, totalt en timme . Och vi strävar efter att hålla dialogen krisp och på ämnet. Vi väljer Kwittrare med olika perspektiv och utgångspunkter och strävar efter mångfald. Vi vill stimulera utvecklandet av Alingsås och de verksamheter som finns här till ökat värdeskapande och framgång.

 

Vad ger det deltagarna?

Idéer, kunskap och insikter

Oväntade kontakter

Impuls till handling

En inspirerande start på dagen

Mer info

 

Vi har en Facebook-sida för Kwitter och där finns inbjudan till nästa Kwitter, dokumentation, film och bilder från genomförda, se https://www.facebook.com/Kwitternu-137620539926611/?fref=ts

 

Välkommen att Kwittra med NUTiA!
Bosse, Janne och Klas

 

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på 0768 034 165 eller info@nutia.se

Copyright © All Rights Reserved NUTiA Alingsås 2014